Het antwoord is Simpel | Simpel

Alles over de jaarlijkse inflatiecorrectie bij Simpel

Op deze pagina lees je meer over de prijsinflatie, inflatiecorrectie en wat dit betekent voor jouw abonnement.

Wat is inflatiecorrectie?

In 2023 stegen de prijzen in Nederland. Dit heet prijsinflatie en heeft effect op onze kosten. Daarom verhogen we in januari 2024 de vaste maandkosten van de meeste abonnementen. Hiervoor gebruiken we het inflatiepercentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vastgesteld. Het verhogen van de kosten als gevolg van de prijsinflatie noemen we inflatiecorrectie. De wijziging vind je terug vanaf de eerste factuur die je in 2024 van ons krijgt.

We verhogen de vaste kosten van een abonnement in januari 2024 met 5,7%. Dit percentage baseren we op de jaarmutiatie CPI van het CBS in de maand juni 2023. Dit is de afkorting voor Consumenten Prijs Index en het percentage staat voor de prijsinflatie.

Veelgestelde vragen over de inflatiecorrectie

Heb je vragen over de prijsstijging? Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Mocht je vraag daar niet worden beantwoord? Dan kun je natuurlijk altijd onze Klantenservice contacten!

Waarom een inflatiecorrectie?

Elk jaar stijgen in Nederland de prijzen van producten en diensten. Daarmee stijgen ook de kosten voor Simpel. Dit is de reden waarom we een inflatiecorrectie toepassen op onze abonnementstarieven.

Hoe hoog is de inflatiecorrectie?

De inflatiecorrectie voor 2024 is vastgesteld op 5,7%. We volgen het door de CBS berekende inflatie over de maand juni. Je maandelijkse abonnementskosten gaan met dit percentage omhoog.

Hoe bepaalt Simpel het inflatiepercentage?

De prijsverhoging wordt berekend op basis van het inflatiepercentage. Dit percentage wordt maandelijks vastgesteld door het CBS. Het CBS meet de procentuele verandering van de Consumenten Prijs Index (CPI) ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Onze aanpassing baseren wij op het CPI-cijfer van de maand juni van het voorafgaande jaar. Dit inflatiepercentage was 5,7% in juni 2023.

Hoe informeren jullie mij over de inflatiecorrectie?

De inflatiecorrectie is in lijn met de contractuele afspraken die we met onze klanten hebben gemaakt. Vooraf lichten we je hierover in.

Dit doen we op twee momenten:

  • In de factuurmail van december: we laten je weten wat de inflatiecorrectie voor het jaar erop wordt. En dat de prijsstijging in gaat in januari.
  • In de factuurmail van januari: we laten je weten dat de inflatiecorrectie is doorgevoerd. In je factuur staat een toelichting.

Wanneer gaat de correctie in?

We corrigeren het abonnementstarief elk jaar in januari. Heb je op of na 1 oktober 2023 je abonnement afgesloten of verlengd? Dan wordt je abonnementstarief pas volgend jaar gecorrigeerd met het inflatiepercentage dat dan geldt.

Mag ik mijn abonnement opzeggen als gevolg van de inflatiecorrectie?

Nee, want de inflatiecorrectie is onderdeel van je contract. Ook staat het in onze Algemene Voorwaarden, waarmee je akkoord bent gegaan tijdens het afsluiten van je abonnement.

Waarom zie ik geen prijsstijging op mijn factuur?

Dit kan kloppen! Sluit je een abonnement op of na 1 oktober in het jaar daarvoor af? Dan verhogen we in het eerstvolgende jaar niet de prijs van je abonnement. We berekenen ook geen inflatiecorrectie als je je abonnement vóór 6 januari 2022 afsloot.

Geldt inflatiecorrectie voor alle abonnementen?

Nee. Sluit je op of na 1 oktober 2023 een abonnement af? Of verleng je op of na 1 oktober 2023 je abonnement? Dan verhogen we je abonnementskosten niet voor het jaar erop. Ook als je een abonnement vóór 6 januari 2022 afsloot, berekenen we geen inflatiecorrectie.

Waar zie je je nieuwe abonnementskosten?

Je ziet je nieuwe abonnementskosten op de eerste factuur van het nieuwe jaar.

Ik heb een mobiel abonnement, hoe wordt de prijsverhoging berekend?

We berekenen inflatiecorrectie over het maandbedrag (de vaste afgesproken kosten) van je mobiele abonnement. Inclusief de kortingen op het maandbedrag. We berekenen geen inflatiecorrectie over aanvullende mobiele diensten, zoals het Plafond, buiten-de-bundel kosten (zoals bellen naar servicenummers), eenmalige tarieven (zoals aansluitkosten) of het bestellen van een nieuwe simkaart.