Disclaimer

Heb je een e-mail van ons ontvangen? Dan is de hierna vermelde informatie op jou van toepassing.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Simpel sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan de inhoud van de e-mail kunnen dan ook geen rechten worden verleend. Heb je de e-mail ontvangen maar ben je niet de geadresseerde? Laat het ons dan even weten en verwijder daarna de e-mail.

In English

The following disclaimer applies to the e-mail message that you have received: Simpel is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its reception. This message shall not constitute any obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.