Het antwoord is Simpel | Simpel

Privacyverklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor Simpel is een verantwoorde omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Simpel zich aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Download hier onze privacyverklaring in PDF: